Skupltur
Fiskar gjorda som förebild för arbetsuppgift i skolan. Lera och akrylfärg. Huvud. Kvinna.
 
Hjärtan i lera.

Lertanter.